Guangzhou Shining Cosmetics Co., Ltd.
Nhà cung cấp thương hiệu riêng
Chỉ số nhà cung cấp
1 thương hiệu riêng
Điểm cửa hàng
4.6/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
94.0%
Thời gian phản hồi
≤4h
Giao dịch
US $230,000+ trực tuyến
Không gian nhà xưởng
1500m²
Bằng sáng chế đã cấp
4
Dịch vụ
Tùy chỉnh theo sản phẩm mẫu
Khuôn riêng
Giấy chứng nhận
Đánh giá nhà cung cấp
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products that you want to inquire about before clicking the Contact supplier button.
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.