Guangzhou Shining Cosmetics Co., Ltd.
Nhà cung cấp thương hiệu riêng
Chỉ số nhà cung cấp
1 thương hiệu riêng
Điểm cửa hàng
4.6/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
94.0%
Thời gian phản hồi
≤4h
Giao dịch
US $230,000+ trực tuyến
Không gian nhà xưởng
1500m²
Bằng sáng chế đã cấp
4
Dịch vụ
Tùy chỉnh theo sản phẩm mẫu
Khuôn riêng
Giấy chứng nhận
Đánh giá nhà cung cấp